TR  |  EN
POLİTİKAMIZ

Meke Marine;

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve yolsuzlukla mücadele yönetim sistemini tüm çalışanların katıldığı birinci öncelik haline getirip, emniyet kültürü oluşturacağını,
  • Tehlikeleri önceden belirleyerek, riskleri en aza indireceğini, olası kaza ve ramak kala durumların tüm ekiple paylaşılarak kayıt altına alınacağını,
  • Doğal kaynakları en verimli ve ekonomik şekilde kullanacağını,
  • Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek ve azaltarak, çevreye uyumlu ve duyarlı üretim yapacağını,
  • Çalışan tüm personeli ve ilgili tarafları eğiterek sorumluluk bilincini ve yetkinliğini arttıracağını,
  • Hizmet ve ürünlerinin kalitesini daima arttıracağını,
  • Her türlü faaliyet alanında, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve konvansiyonlar ile diğer gerekliliklere uyacağını,
  • Tüm müşteri isteklerinin karşılanarak, müşteri memnuniyetinin kesintisiz sağlanacağını,
  • Yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve buna tepki verilebilmesi için tüm faaliyetlerinde yolsuzluk karşıtı yasaları uygulayacağını,
  • Entegre yönetim sistemini sürekli gözden geçireceğini, geliştireceğini ve bunun sonucunda hedeflerle sürdürülebilir bir sistem uygulayacağını, müşterilere, taşeronlara, tedarikçilere, üçüncü taraf firmalara ve otoritelere uygun iletişim yolları ile duyuracağını ve onların, MEKE değerlerini ve hizmetlerini daha kolay anlamaları konusunda yardımcı olacağını,

taahhüt eder.
Revizyon Tarihi: 10.04.2020


Meke Marine
Cumhuriyet Cad. Şark Apt. No: 1/4 Taksim
34437 Beyoğlu, Istanbul / TURKEY
Tel: +90 444 63 53
Fax: +90 212 293 43 20
E-mail:

2017 © Meke Marine