hakkimizda_gorsel-1.jpeg

Hakkımızda

TarihçeKurucumuzFirma ProfiliPolitikamızSertifikalarımız

Tarihçe

1977 yılında Ayvansaray'da kurulmuştur.

1980 yılında Türkiye'de ilk Marpol hizmetini Gemi Sintine Servisi tanınma işareti (marka) ile sunmaya başlamıştır.

Türkiye'nin ilk sektör adıyla kurulan şirketi İş Güvenliği Malzemeleri San. Tic. Ltd Şti. sintine servisi dahil tüm işleri kendi bünyesinde toplayarak 14 Şubat 1984'te Sevgililer Günü'nde kurulmuştur.

American Navy (Amerika Deniz Kuvvetleri) tarafından Güvenli Tedarikçi ünvanı alarak tüm NATO donanma gemilerine hizmet vermeye başlayan tek şirket olmuştur.

1994 yılında İstanbul Boğazında yanan M/T Nassia gemi kazasında müdahale eden Deniz Kuvvetleri tarafından göreve çağrılmış ve atık alım gemilerinin ısıtmalı tankları sayesinde denizden toplanan tüm atığın karaya nakli sağlanmıştır.

MEKE'nin 1999 yılı sonunda Florya'da meydana gelen M/T Volgoneft 248 kazasındaki kıyı temizleme metodları ve minimum atık çıkartan performansı Uluslararası Tanker Sahipleri Kirlilik Federasyonu tarafından (ITOPF), kitaplaştırılmıştır.

2004 yılında BTC boru hattının petrol döküntüsü müteahhidi olarak seçilmiş ve bir amerikan şirketi ile Sesmeke Ltd firmasını kurarak öncülüklerine devam etmiştir.

MEKE, 2007 yılından itibaren daha küçük boyutlu ve kara yoluyla da taşınabilir özel imalat Deniz Yüzeyi Temizlik tekneleri imalatına başlamıştır.

1998 yılında yine Türkiye'de ilk defa deniz önleme bariyeri ve skimmer imalatına başlanmıştır.

2007 yılında yayınlanan 5312 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği çerçevesinde, sektörüne tek çatı altında eğitim ve mühendislik hizmetleri sunmak isteyen şirket, MEKE Akademi markası altında yeni bir oluşum başlatmış, aynı yıl MekeSlik® yazılımını hayata geçirmişlerdir.

2010 yılından itibaren hizmetlerini yurt dışında da Devletlere veya büyük petrol şirketlerine sunmaya başlamıştır.

Karadeniz, Hazar Denizi, Hint Okyanusu, Orta Doğu ve Akdeniz'de şu an 3 ülkede kendi ismiyle şirketleri olan MEKE, Antipollution, Mekosea, Sesmeke, Tuzla Arıtma, Enviro gibi şirketler ve markalar yaratan MEKE, 2013 yılında MEKE A.Ş.'yi kurmuştur.

kurucumuz

Kurucumuz


MEHMET KEMERLİ


Mehmet Kemerli çok dinleyen, çok araştıran, çok yazan; geniş vizyonu, iyimserliği, enerjisi ve kararlılığı ile tüm çevresine, daha iyi bir dünya için yapılacak bir şeylerin mutlaka olduğunu, hayattan büyük olmanın ne demek olduğunu gösteren biri oldu.

Her fırsatta onlara daha iyi bir dünya bırakmak için çabaladığı torunlarına, bunun için inisiyatif almaktan kaçınılmaması gerektiğini anlattı. İlerlemek için en önemli işin "geliştirmek"olduğunu hatırlatmaktan geri durmadı. Sürekli öğrenmek, sürekli bilgilenmek, denemekten yılmadan kendini geliştirip erişebildiği her şeyi geliştirmek ilkesi ile çalışanlarının vizyonu, tedarikçilerin işe bakış açıları bambaşka noktalara geldi ve bu gelişim döngüsü devam ediyor. Üretim, onun için olmazsa olmaz bir konuydu. "Dünyada birisi bir şey üretebiliyorsa biz de daha iyisini burada yapabiliriz" derdi ve hep bu hedefle çalıştı.

Türkiye için birçok konuda öncü oldu. Balıkçı teknelerinin su soğutmalı Türk malı motor kullanabilmesi için mücadele edip, bu alandaki ilk fabrikanın kuruluşunda fikir babası oldu, ilk kez tek noktadan tüm İş Güvenliği Malzemelerinin tedarik edilebileceği sistemi kurdu. Gemilerden atık alım sektörünün (MARPOL) kurucusu oldu. Denizlere petrol döküldüğünde temizlenmesi sektörünün (OPRC) kurucusu oldu, ilk bariyer ve yağ sıyırıcı üretimini yaptı. Deniz çöpleri (Marine Litter) ile mücadele edilmesi gerektiğini ve bunu devlet yapmazsa, özel sektörün yapabileceğini gösterdi. Türkiye’de kazandığımız deneyimi öncelikle Türki Cumhuriyetlere daha sonra da tüm dünyayla paylaşmak için yurt dışına açıldı.

Shell firmasında çalışırken, gemilerin tüm dünyada atıklarını verdiğini ama Türkiye’de böyle bir hizmet sunulmadığı için o atıkların çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miraslardan olan denizlerimizi kirlettiğini görünce ilk fırsatta bunu tersine çevirmek için çalışmayı kafasına koymuştu.

İş güvenliği konusunda, uluslararası firmalarda çalışırken çalışanlarına nasıl değer verdiklerini görüp, memleketinde bunun eksiliğine üzülen Kemerli, Shell’den ayrıldıktan sonra hemen bu konuya da ağırlık verdi.

Kirlilik koruyucu bariyerlerin sadece ithal olarak bulunmasını yerli kaynakların kaybı olarak değerlendirdi.

Bariyerlerin Türk malı olarak üretimi için gerekli AR-GE ve yatırımları tamamlayıp üretime geçti.

Petrol döküntüsüne müdahalenin hazırlık ve operasyondan mühendislik detaylarına kadar Türkiye’de başarıyla yapılabileceğini gösterdi. Deniz yüzeyi temizliği için özel inşa edilen gemilerin de üretimini yaptı ve bir çok yerde başarıyla kulanılmalarının gururunu paylaştı.

Gelibolu’da, doğduğundan beri evlerinin arkasındaki kayalıklar arasında oynayan küçük siyah renkli, kafalarında beyaz bir taç olan şirin deniz kuşlarının (sakar meke, kara meke), petrol döküntüsünde karabataklarla beraber ilk zarar gören canlılar olması onu çok etkilemişti. Petrol döküntüsüne müdahale şirketini kurunca isim kendiliğinden şirketle birleşti ve MEKE Marine doğdu.

Gemilerden Atık Alımı ve Petrol Döküntüsüne Müdahale konularında çok çalıştı. Gerektiğinde bakanlıklarda bizzat lobi yapmaktı. Uluslararası konferanslara katıldı ve Türkiye’nin bu alanlarda saygın bir imaj kazanmasına önemli katkılarda bulundu. (Gemilerden Atık Alımı sektörünün kurucusu ve çalışma kurallarının fikir babasıdır.)

Bugün, Türkiye’de uygulanan 5312 Sayılı Deniz Kaynaklı Kirliliklerle İlgili Kanunun hazırlanması ve yasalaştırılmasında özellikle çok emek harcadı. Çok önem verdiği bu yasa için özel sektörden kamu kurumlarına, bürokratlardan askerlere, hiç durmadan herkese konunun önemini anlatıp, gerekli bilinç ve duyarlılığın oluşmasını sağlamak için elinden gelen herşeyi yaparak, ilgili herkesi konuya destek vermek ve dahil olması için ikna etmeye çalışmıştır.

Deniz Koruyucuları Derneği ile çocuklara Deniz İzciliği’ni ve deniz sevgisini aşılamayı hedeflemiştir. Dekambir ile özel şirketleri de kişiler gibi bir araya getirip rekabet içerisindeki firmaların da deniz çevresi için el ele verebileceğini göstermiştir. Akdeniz’de 8 ülkeden firmanın katılmasıyla kurulan OSRAM (Oil Spill Responce Alliance for Mediterranean) birliğinin kurucuları arasında yer aldı. Bu derneklerin kurucuları arasında yer almakla kalmamış, aynı amaçla çalışan dernek (Turmepa) ve vakıflara (Tüdav) zamanını ve imkanlarını vakfederek çalışmıştır.

Mehmet Kemerli her zaman sevgiyle ve çalışmalarımızda yol gösterici olarak yanımızda. Mehmet Kemerli'nin hatırası, bizim için mottomuzda kullandığımız "Çocuklarımıza temiz denizler bırakalım" sözüyle özetleniyor.

Firma Profili

MEKE, 1977 yılında Shell petrol şirketinden ayrılarak kendi işini kurmak isteyen deniz ve çevre sevdalısı bir müteşebbis olan Mehmet Kemerli tarafından, şahıs şirketi olarak o zamanlar İstanbul'un tersane bölgesi olan Ayvansaray'da kurulmuştur. Türkiye'de ilk kez MARPOL hizmetini Gemi Sintine Servisi markası ile vermeye başlayan şirket, patlayan sintine hortumundan akan petrol türevli atığa yaptığı müdahale ile petrol kazalarında acil müdahale konusuna yönelmiş ve kurucusu olduğu sektörün ilk özel şirketi olmuştur.

MEKE, ismini, petrol kazalarında ilk etkilenen deniz kuşlarının birisinden almaktadır. Siyah renkli meke kuşu aynı zamanda alnındaki beyaz renk ile petrole bulanmış bir denizin temizlenen bölgelerini gösterir bir etki yaratmaktadır. Uzun yıllardır öncülüğünü yaptığı Deniz Çevresi Koruma ve Temizliği sektöründe lider konumda faaliyette olup hizmetlerini, "Çocuklarımıza temiz denizler bırakmak" amacı ile yürütmektedir.

Bu yıllar içerisinde hizmetlerini geliştirerek farklı markalar yaratan şirket 2013 yılında MEKE Marine Teknoloji A.Ş. çatısı altında toplanmıştır. Denizde ve karada petrol kirliliğine müdahale ve temizliği, ekipman üretimi ve ilgili eğitimler konularında hizmet vermekle olan MEKE, bu hizmet ve faaliyetlerinin çevreye duyarlı, insan sağlığını ön planda tutan, kaliteli ve müşteri tatmini sağlayan yapıda olması için, kurduğu entegre yönetim sisteminin; yaşayan, etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla kurulmuştur.

Politikamız

MEKE Marine Teknoloji A.Ş., öncüsü olarak yarattığı deniz çevresi koruma ve temizliği sektöründe; “Çocuklarımıza temiz denizler bırakmak” amacıyla, denizde ve karada petrol kirliliğine müdahale ve temizliği, ekipman üretimi ve ilgili eğitimler verme konularında hizmet vermektedir. MEKE, bu hizmet ve faaliyetlerinin; çevreye duyarlı, insan sağlığını ön planda tutan, kaliteli ve müşteri tatmini sağlayan nitelikte olması için kurduğu Entegre Yönetim Sistemi’nin, yaşayan, etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla;

• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve yolsuzlukla mücadele yönetim sistemini tüm çalışanların katıldığı birinci öncelik haline getirip, emniyet kültürü oluşturacağını,

• Tehlikeleri önceden belirleyerek, riskleri en aza indireceğini, olası kaza ve ramak kala durumların tüm ekiple paylaşılarak kayıt altına alınacağını,

• Doğal kaynakları en verimli ve ekonomik şekilde kullanacağını,

• Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek ve azaltarak, çevreye uyumlu ve duyarlı üretim yapacağını,

• Çalışan tüm personeli ve ilgili tarafları eğiterek sorumluluk bilincini ve yetkinliğini arttıracağını,

• Hizmet ve ürünlerinin kalitesini daima arttıracağını,

• Her türlü faaliyet alanında, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve konvansiyonlar ile diğer gerekliliklere uyacağını,

• Tüm müşteri isteklerinin karşılanarak, müşteri memnuniyetinin kesintisiz sağlanacağını,

• Yolsuzluğun önlenmesi, tespit edilmesi ve buna tepki verilebilmesi için tüm faaliyetlerinde yolsuzluk karşıtı yasaları uygulayacağını,

• Entegre Yönetim Sistemi’ni sürekli gözden geçireceğini, geliştireceğini ve bunun sonucunda hedeflerle sürdürülebilir bir sistem uygulayacağını, müşterilere, taşeronlara, tedarikçilere, üçüncü taraf firmalara ve otoritelere uygun iletişim yolları ile duyuracağını ve onların, MEKE değerlerini ve hizmetlerini daha kolay anlamaları konusunda yardımcı olacağını,

taahhüt eder.

Sertifikalarımız

Meke Marine faaliyetlerini her zaman için ulusal ve uluslararası mevzuat ve kurallara uygun gerçekleştirmek için gerekli sertifikasyonları edinmeyi profesyonel bir ilke edinmiştir.