TR  |  EN
MÜHENDİSLİK

Petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklı kazalara karşı hazırlıklı olma, müdahale, kıyı temizliği gibi uzmanlık gerektiren konular mühendislik hizmetleri alanına girmektedir. Konusunda uzman ve eğitimli personeli ile MEKE, yurt içi ve yurt dışında petrol yayılım modellemesi, hassas alan haritalandırması, coğrafi müdahale planları, acil müdahale planları ve atık yönetim planları hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Meke Marine;

 • Petrol Yayılımı Modellemesi ve MekeSlik
 • Hassas Alan Haritalandırması
 • Coğrafi Müdahale Planları Hazırlanması
 • Acil Müdahale Planları Hazırlanması
 • Atık Yönetimi Planı Hazırlanması
 • Risk Analizi ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması
 • Deniz Suyu Analizleri
 • Meteorolojik Çalışmalar
 • Batımetrik ve Oşinografik Çalışmalar
 • Jeolojik ve Hidrojeolojik Çalışmalar
 • Gemi Trafik Simülasyonu
hizmetlerini sunmaktadır.Mühendislik Çalışmalarımız

Meke Marine
Cumhuriyet Cad. Şark Apt. No: 1/4 Taksim
34437 Beyoğlu, Istanbul / TURKEY
Tel: +90 444 63 53
Fax: +90 212 293 43 20
E-mail:

2017 © Meke Marine