TR  |  EN
KURUCUMUZ MEHMET KEMERLİ

Mehmet Kemerli çok dinleyen, çok araştıran, çok yazan; geniş vizyonu, iyimserliği, enerjisi ve kararlılığı ile tüm çevresine, daha iyi bir dünya için yapılacak bir şeylerin mutlaka olduğunu, hayattan büyük olmanın ne demek olduğunu gösteren biri oldu.

Her fırsatta onlara daha iyi bir dünya bırakmak için çabaladığı torunlarına, bunun için inisiyatif almaktan kaçınılmaması gerektiğini anlattı. İlerlemek için en önemli işin "geliştirmek"olduğunu hatırlatmaktan geri durmadı. Sürekli öğrenmek, sürekli bilgilenmek, denemekten yılmadan kendini geliştirip erişebildiği her şeyi geliştirmek ilkesi ile çalışanlarının vizyonu, tedarikçilerin işe bakış açıları bambaşka noktalara geldi ve bu gelişim döngüsü devam ediyor. Üretim, onun için olmazsa olmaz bir konuydu. "Dünyada birisi bir şey üretebiliyorsa biz de daha iyisini burada yapabiliriz" derdi ve hep bu hedefle çalıştı.

Türkiye için birçok konuda öncü oldu. Balıkçı teknelerinin su soğutmalı Türk malı motor kullanabilmesi için mücadele edip, bu alandaki ilk fabrikanın kuruluşunda fikir babası oldu, ilk kez tek noktadan tüm İş Güvenliği Malzemelerinin tedarik edilebileceği sistemi kurdu. Gemilerden atık alım sektörünün (MARPOL) kurucusu oldu. Denizlere petrol döküldüğünde temizlenmesi sektörünün (OPRC) kurucusu oldu, ilk bariyer ve yağ sıyırıcı üretimini yaptı. Deniz çöpleri (Marine Litter) ile mücadele edilmesi gerektiğini ve bunu devlet yapmazsa, özel sektörün yapabileceğini gösterdi. Türkiye’de kazandığımız deneyimi öncelikle Türki Cumhuriyetlere daha sonra da tüm dünyayla paylaşmak için yurt dışına açıldı.

Shell firmasında çalışırken, gemilerin tüm dünyada atıklarını verdiğini ama Türkiye’de böyle bir hizmet sunulmadığı için o atıkların çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miraslardan olan denizlerimizi kirlettiğini görünce ilk fırsatta bunu tersine çevirmek için çalışmayı kafasına koymuştu.

İş güvenliği konusunda, uluslararası firmalarda çalışırken çalışanlarına nasıl değer verdiklerini görüp, memleketinde bunun eksiliğine üzülen Kemerli, Shell’den ayrıldıktan sonra hemen bu konuya da ağırlık verdi.

Kirlilik koruyucu bariyerlerin sadece ithal olarak bulunmasını yerli kaynakların kaybı olarak değerlendirdi. Bariyerlerin Türk malı olarak üretimi için gerekli AR-GE ve yatırımları tamamlayıp üretime geçti.

Petrol döküntüsüne müdahalenin hazırlık ve operasyondan mühendislik detaylarına kadar Türkiye’de başarıyla yapılabileceğini gösterdi. Deniz yüzeyi temizliği için özel inşa edilen gemilerin de üretimini yaptı ve bir çok yerde başarıyla kulanılmalarının gururunu paylaştı.

Gelibolu’da, doğduğundan beri evlerinin arkasındaki kayalıklar arasında oynayan küçük siyah renkli, kafalarında beyaz bir taç olan şirin deniz kuşlarının (sakar meke, kara meke), petrol döküntüsünde karabataklarla beraber ilk zarar gören canlılar olması onu çok etkilemişti. Petrol döküntüsüne müdahale şirketini kurunca isim kendiliğinden şirketle birleşti ve MEKE Marine doğdu.

Gemilerden Atık Alımı ve Petrol Döküntüsüne Müdahale konularında çok çalıştı. Gerektiğinde bakanlıklarda bizzat lobi yapmaktı. Uluslararası konferanslara katıldı ve Türkiye’nin bu alanlarda saygın bir imaj kazanmasına önemli katkılarda bulundu. (Gemilerden Atık Alımı sektörünün kurucusu ve çalışma kurallarının fikir babasıdır.)

Bugün, Türkiye’de uygulanan 5312 Sayılı Deniz Kaynaklı Kirliliklerle İlgili Kanunun hazırlanması ve yasalaştırılmasında özellikle çok emek harcadı. Çok önem verdiği bu yasa için özel sektörden kamu kurumlarına, bürokratlardan askerlere, hiç durmadan herkese konunun önemini anlatıp, gerekli bilinç ve duyarlılığın oluşmasını sağlamak için elinden gelen herşeyi yaparak, ilgili herkesi konuya destek vermek ve dahil olması için ikna etmeye çalışmıştır.

Deniz Koruyucuları Derneği ile çocuklara Deniz İzciliği’ni ve deniz sevgisini aşılamayı hedeflemiştir. Dekambir ile özel şirketleri de kişiler gibi bir araya getirip rekabet içerisindeki firmaların da deniz çevresi için el ele verebileceğini göstermiştir. Akdeniz’de 8 ülkeden firmanın katılmasıyla kurulan OSRAM (Oil Spill Responce Alliance for Mediterranean) birliğinin kurucuları arasında yer aldı. Bu derneklerin kurucuları arasında yer almakla kalmamış, aynı amaçla çalışan dernek (Turmepa) ve vakıflara (Tüdav) zamanını ve imkanlarını vakfederek çalışmıştır.

Mehmet Kemerli her zaman sevgiyle ve çalışmalarımızda yol gösterici olarak yanımızda. Mehmet Kemerli'nin hatırası, bizim için mottomuzda kullandığımız "Çocuklarımıza temiz denizler bırakalım" sözüyle özetleniyor.Meke Marine
Cumhuriyet Cad. Şark Apt. No: 1/4 Taksim
34437 Beyoğlu, Istanbul / TURKEY
Tel: +90 444 63 53
Fax: +90 212 293 43 20
E-mail:

2017 © Meke Marine